درباره مسابقات علوم اعصاب شناختی (کارسوق عصب‌شناسی)

مسابقات علوم‌ اعصاب شناختی (کارسوق عصب‌شناسی) از پاییز سال 1392 هرساله با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی ، مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان‌ جوان و به سرپرستی علمی آقای دکتر عبدالحسین عبّاسیان، در سراسر کشور برگزار شده که با استقبال بی‌نظیر دانش‌آموزان مواجه‌گردیده‌است.

هدف اصلی این مسابقات معرفی و انگیزه‌بخشی به دانش‌آموزان مقطع دبیرستان برای ورود به تحقیقات بین رشته‌ای حوزه علوم‌ اعصاب‌شناختی و بسترسازی جهت شناخت و هدایت استعدادهای این حوزه است. به‌عبارت‌دیگر این مسابقات بستری را فراهم خواهدکرد که در آن مسایل واقعی در علوم‌ اعصاب شناختی به دانش‌آموزان توانمند در حوزه‌های مختلف معرفی شود.