ارسال پوستر ترجمه شده

  • لطفاً فایل پوستر تیم‌تان را فقط یکبار ارسال کنید زیرا آخرین فایل ارسالی  لحاظ می‌شود.
  •  
  • پس از ارسال پیامی مبنی بر “موفقیت آمیز بودن ارسال فایل” برای شما نشان داده خواهد شد.

فرم ارسال پوستر ترجمه شده

ابتدا می‌بایست کاربر وارد سایت شود. ازبخش ورود به سایت وارد شوید