تمرین سایکوفیزیک قطب همدان

با سلام به دوستانی که در کارسوق همدان مارا همراهی کردند.
متأسفیم که در ارسال تمرین‌ها تأخیر داشتیم، به‌همین علت، جهت انجام تمرین‌ها شما تا شنبه شب (۱۸ آبان) مهلت دارید؛ به علاوه، تیم‌هایی که تمرین‌های خود را قبل از روز شنبه ارسال کنند فرصت تصحیح و ارسال مجدد تمرین خود را خواهند داشت.

این تمرین به صورت گروهی انجام می‌شود، و اما تمرین کارگاه سایکوفیزیک:
شرکت‌کنندگان در این کارگاه آزمونی که جهت بررسی اثر جلب توجه محرک احساساتی طراحی کردند را نیز تا شنبه شب به آدرس ایمیل biomath.ipm@gmail.com ارسال کنند.

در این تمرین شما باید ابتدا در فایل اکسل پاسخ‌های خود را جایگزین پاسخ‌های دانیال کنید. سپس با دستوری که در کد متلب آمده است آن را بخوانید. پس از آن شما یک جدول از اعداد، مشابه جدول اکسل در متلب خواهید داشت.
سپس باید وضعیت پاسخ در هر یک از شش حالت، که هر کدام یک متغیر را تشکیل می‌دهند، بیابید و در شش جدول با تعداد مناسبی سطر یا ستون ذخیره کنید.
سوال های زیر را با استفاده از آزمون های فرض آماری مشخص کنید.
۱٫ آیا میزان پاسخ صحیح در شدت سختی کم در fovea و periphery متفاوت است یا نه؟
۲٫ آیا میزان پاسخ صحیح در شدت سختی متوسط در fovea و periphery متفاوت است یا نه؟
۳٫ برای شدت سختی زیاد هم به همین صورت(جواب رو با p-value ارسال کنید)

در آخر هم باید برای هر یک از سختی‌ها با یک نمودار مناسب نمره(میانگین) و پراکندگی جوابها (انحراف از معیار) را مقایسه کنید(سه نمودار جداگانه ارسال شود).
نهایتا هم اگر بتوانید این سه نمودار (همراه با انحراف از معیار ها) را در یک نمودار (در نرم افزار متلب) به صورت سه دسته‌ی دوتایی بارپلات رسم کنید نمره‌ی امتیازی خواهید گرفت.

بنابراین، آنچه به ما تحویل می‌دهید باید شامل:
کد متلب و فایل اکسل،
جواب آزمون‌های آماری(p value ها)،
سه تصویر از نمودارهای رسم شده،
یک تصویر از نمودار رسم شده‌ای که شامل هر سه نمودار قبلی باشد(امتیازی).

موفق و پیروز باشید
تیم برگزاری مسابقات علوم اعصاب شناختی