گروه‌های مشروط

سلام دوستان گرامی

تیم‌های مشروط تا ده روز دیگر (شانزدهم مرداد) فرصت دارند تا با توجه به توضیحاتی که سرپرستشان برایشان ارسال خواهد کرد در پروپوزال خود اصلاحات اساسی ایجاد کرده و نتیجه کار را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

biomath.ipm{at}gmail.com

موفق و‌پیروز ‌‌باشید

گروه برگزاری مسابقات علوم اعصاب شناختی