ارسال پروژه نهایی

لطفاً قبل از ارسال، فایل راهنما را دانلود و مطالعه کنید،سپس طبق آن پروژه تیم‌تان را ارسال نمایید.

فرم آپلود پروژه

ابتدا می‌بایست کاربر وارد سایت شود. ازبخش ورود به سایت وارد شوید