مهلت ارسال پرپوزال

نکات تکمیلی ارسال پرپوزال

  1. جهت ارسال طرح پیشنهادی تیم‌تان ابتدا می‌بایست با همان نام کاربری و رمز عبوری که از قبل داشتید وارد سایت شوید.
  2. لطفاً توجه‌داشته‌باشید که آخرین فایل ارسالی و همچنین زمان آخرین ارسالی‌تان لحاظ می‌شود.
  3. قبل از ارسال فایل پروپوزال، اطمینان حاصل‌فرمایید که طرح پیشنهادی شما طبق فرم زیر تهیه‌ شده‌باشد.

پروپوزال

 

ورود به سایت

ارسال پرپوزال

ابتدا می‌بایست کاربر وارد سایت شود. ازبخش ورود به سایت وارد شوید